​Najveći odaziv darivatelja i građana sa 40 prikupljenih doza krvi!​

Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi 24. studenog 2016. godine u Biogradu na Moru sudjelovali su:

Bakija Ivan, Barani Vedran, Burčul Goran, Burčul Nikola, Dominis Ivana, Eškinja Niko, Eškinja Ivan, Fabijan Roko, Fabijan Grga, Genda Angela, Glušac Gorana, Iveljić Branko, Jeličić Petar, Jurić Franjo, Jurić Anita, Kolačko Antonija, Kolačko Ivan, Labar Sanda, Lujanac Mihael, Markić Marija, Mikulić Andrijana, Mikulić Lucija, Mršić Šime, Mikas Milan, Nikoleta Mustapić, Mitrović Marin, Peraić Ante, Petrović Daniel, Peričić Siniša, Peižmić Edi, Prtenjača Lara, Prtenjača Martina , Rašin Marica, Rakić Ante, Rosan Marina, Rosan Branko, Starčević Ksenija, Šaja Šime, Šaponja Smilja, Šarić Dajna, Tolić Pave, Uroda Boško, Urem Slavica, Vojvodić Neven, Vujković Damir, Vulin Bogdanić Ivana, Vrankulj Šime, Zelić Mile, Zorica Andrija i Žutelija Marko.
​Akciji je prvi put pristupila i darovala krv Angela Genda.​

Akcije se provode svaka 4 mjeseca odnosno tri puta godišnje osim ukoliko su smanjenje potrebe transfuzije pa smo imali nekih godina i po dvije akcije godišnje. Trenutno nije takav slučaj i potrebe za krvlju su velike te je svaka prikupljena doza krvi važna. Nažalost sa godinama se smanjuje broj darivatelja i mladi se teško odlučuju postati dio obitelji darivatelja međutim akcije kao ova jučer nam daju vjetar u leđa za daljnji rad.