Nadzorni odbor

Sukladno članku 29. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru, nadzorni odbor Društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva. Nadzorni odbor bira Skupština na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, najviše tri uzastopna puta, vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci. Nadzorni odbor broji tri (3) člana. 13 Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika te može donijeti poslovnik o svom radu. Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke se donose većinom glasova. O svom radu izvješćuje Odbor i Skupštinu.