Društveni kutak

Projekt: Društveni kutak
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj,
Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru

NAZIV PROJEKTA:

Društveni kutak

NAZIV POZIVA:

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

EU OKVIR:

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj

NADLEŽNO TIJELO:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

NOSITELJ PROJEKTA:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru

PARTNERI NA PROJEKTU:

Grad Biograd na Moru i općina Pakoštane

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 13.797.528,38 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 13.797.528,38 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 04.12.2018. do 04.05.2023.

O PROJEKTU:

Projekt ima za cilj povećati socijalnu inkluziju starijih i nemoćnih osoba te osoba s invaliditetom s područja Grada Biograda na Moru i općina Pakoštane, Sv. Filip i Jakov, Tkon i Pašman. Isto se ostvaruje razvojem usluge poludnevnog boravka i širenjem usluge pomoći u kući za ove ranjive skupine putem izgradnje građevine i nabave opreme za pružanje navedenih usluga. Projekt predviđa izgradnju građevine koju će koristiti Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru (GDCK) za pružanje izvaninstitucijskih usluga starijim i nemoćnim te osobama s invaliditetom. Zemljište za izgradnju objekta osigurao je Grad Biograd na Moru kao rezultat dugogodišnjih napora da se uvjeti rada GDCK poboljšaju i osigura adekvatna usluga za korisnike na području samog grada, ali i ostalih jedinica lokalne samouprave na području kojih GDCK pruža usluge, odnosno općina Pakoštane, Sv. Filip i Jakov, Tkon i Pašman. Projekt također uključuje uređenje dijela okoliša potrebnog za funkcioniranje zgrade i njeno korištenje za dobrobit korisnika (pristup, zelenilo, boćalište, šetnicu, vrtne gredice i sl.), opremu za normalan rad unutar same građevine (namještaj, informatičku opremu, opremu za rad s korisnicima i sl.), nabavu vozila te pružanje usluga te konačno radionice na temu ravnopravnosti spolova. Projektna ulaganja namijenjena su isključivo pružanju izvaninstitucijskih socijalnih usluga. Građevina nije namijenjena korištenju u gospodarske svrhe, već će se koristiti za negospodarske djelatnosti.

Projekt provodi Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru u partnerstvu s Gradom Biogradom na Moru i općinom Pakoštane. Tehničku i stručnu pomoć u provedbi projekta pruža regionalni koordinator Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

NAZIV SPECIFIČNOG CILJA:

Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.

DODATNE INFORMACIJE:

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć u provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više o projektu: https://www.zadra.hr/hr/component/k2/2697-zadra-nova-za-vas

DODATNE POVEZNICE: https://strukturnifondovi.hr/