Unaprjeđenje kvalitete života osoba treće životne dobi

Unaprjeđenje kvalitete života osoba treće životne dobi putem organiziranih kreativnih radionica

je projekt Udruge matice umirovljenika Biograd na Moru u kojem je Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru partner u provedbi projekta.

Projekt je započeo u svibnju 2016. godine i traje 12 mjeseci te je financiran sredstvima Zadarske županije u iznosu 10.000,00 kuna.
Osnovni cilj Projekta je unapređenje kvalitete života starijih osoba koje žive u vlastitom domu kroz sudjelovanje u različitim organiziranim kreativnim radionicama što pridonosi prevenciji institucionalizacije i promicanju aktivnog starenja. Sve planirane aktivnosti imaju za cilj poboljšanje općeg i zdravstvenog stanja starijih osoba, a kontinuirano sudjelovanje u različitim aktivnostima dovodi do pozitivnih učinka:

• prevencije negativnih utjecaja svakodnevnice, poboljšanje kvalitete života i zdravlja,
• zadovoljavanje različitih potreba kao što su: prevencija, zabava, relaksacija,
• povećavanje motoričkih sposobnosti,
• poboljšanje kognitivnih funkcija (koncentracija i pažnja, percepcija i dr.),
• smanjenje anksioznosti, osjećaja osamljenosti, izoliranosti i straha od samoće,
• povećanje osjećaja samopouzdanja, vlastite vrijednosti, bolje komunikacijske vještine u interakciji s drugim osobama, obitelji i okolinom,
• povećanje prilagodbe na nove situacije kroz usvajanje novih znanja i učenje te prevencija staračke demencije i drugih bolesti i dr.

Projekt se provodi kroz organizaciju i provedbu redovnih, povremenih i jednokratnih kreativnih radionica dekupaž tehnike na drvu, oslikavanja i rezbarenja na pergament papiru, pletenja, kukičanja i vezenja te mnoge druge aktivnosti. U stalnim aktivnostima očekujemo sudjelovanje min. 25 starijih osoba godišnje, a na povremenim i jednokratnim tematskim radionicama godišnje očekujemo uključenje od min. 55 starijih osoba.
Jedan od ključnih ciljeva Socijalne politike Zadarske županije je povećanje socijalne kohezije i smanjenje socijalnih nejednakosti i socijalne isključenosti. Starije osobe, a posebice one koje žive same i nemaju adekvatnu obiteljsku i socijalnu podršku upravo su jedna od društvenih skupina koje su izložene posebnom riziku od socijalne ranjivosti i isključenosti. Kroz uključivanje u organizirane kreativne radionice u lokalnoj zajednici i poticanje psihičkih i fizičkih aktivnosti kod starijih osoba se umanjuje osjećaj usamljenosti, izdvojenosti i otuđenosti, povećava se svijest o vlastitoj vrijednosti te omogućava kvalitetno zadovoljavanje potreba i interesa u starijoj životnoj dobi. Kroz sudjelovanje starijih osoba u organiziranim kreativnim radionicama u lokalnoj zajednici nastoji se uspostaviti ravnoteža između prava starijih na dostojanstvenu starost i trajnu društvenu uključenost. Uključivanje u planirane aktivnosti koje se provode tijekom Projekta dugoročno se pozitivno utječe na kvalitetu života starijih osoba i poboljšanje njihovog zdravstvenog stanja.

Kako bismo djelovali na smanjenje institucionalizacije zbog velikog interesa starijih osoba da što duže i kvalitetnije žive u svojim domovima u visokoj životnoj dobi potrebno je starijim osobama ponuditi organizirane dnevne aktivnosti koje su im dostupne i u kojima mogu svakodnevno sudjelovati. Nastavno na navedeno okosnica Projekta je provedba kreativnih radionica koje imaju za cilj poboljšati kvalitetu života starijih osoba, promociju aktivnog starenja i zdravih stilova života osoba starije životne dobi. Projektom se osigurava veće sudjelovanje starijih osoba u životu zajednice i bolje se koriste njihovi resursi na dobrobit zajednice i njih samih. Projekt je zamišljen kao dugoročan izvaninstitucionalni oblik skrbi o socijalnim, kulturnim, edukativnim, kreativnim i socijalizacijskim potrebama starijih stanovnika.

Predmeti koji se izrade na radionicama služit će u svrhe predstavljanja Udruge matice umirovljenika Biograd na Moru građanima lokalne zajednice, drugim udrugama i predstavnicima jedinica lokalne samouprave također izrađeni predmeti će se koristiti u svrhu prezentacije rada članova udruge prilikom sudjelovanja na raznim manifestacijama na kojima će udruga sudjelovati. Prostor za održavanje radionica bit će osiguran od strane Grada Biograda na Moru.

Projekt “Unaprjeđenja kvalitete života osoba treće životne dobi” putem organiziranih kreativnih radionica smatramo početkom organiziranja svakodnevnih aktivnosti za osobe treće životne dobi na području lokalne zajednice te se nadamo proširenju vrsta aktivnosti s godinama i financijskim mogućnostima udruge.

U provedbu Projekta aktivno su uključeni i umreženi različiti dionici s područja grada Biograda i okolnih općina čime su optimalno iskorišteni resursi lokalne zajednice kao i resursi starijih osoba koje su aktivni suradnici i nosioci pojedinih aktivnosti, a ne samo korisnici Projekta. Ciljana skupina projekta su osobe treće životne dobi s područja grada Biograda te okolnih općina.

Krajnji korisnici projekta su svakako bliži i dalji članovi obitelji korisnika projekta jer poboljšanjem psihofizičkog stanja korisnika olakšavamo brigu obitelji te socijalizacijom korisnika u život zajednice djelujemo na smanjenje potrebe za kućnom njegom koju im članovi obitelji pružaju. Kao krajnje korisnike možemo navesti i sve institucije koje rade u kontaktu s osobama treće životne dobi jer će se organizacijom radionica smanjiti količina slobodnog vremena korisnika projekta te neće bezrazložno obilaziti liječnike i socijalne ustanove, a poboljšanjem njihovog psihosocijalnog stanja i djelovanja na smanjenje anksioznosti kroz druženje, a time i na opće zdravstveno stanje, uvjereni smo da će se smanjiti i potreba za uzimanjem različitih preparata za smirenje i depresivna stanja.