Priprema, pozor, kreni!

Europske snage solidarnosti program su Europske unije za jačanje solidarnosti u raznim područjima: od pomoći osobama u nepovoljnom položaju i pružanja humanitarne pomoći do angažmana za zdravlje i okoliš u EU-u i šire. Program mladima pruža priliku da odgovore na potrebe zajednice, daju konkretan doprinos društvu i pritom stječu neprocjenjivo iskustvo i razviju nove vještine. Program je namijenjen i organizacijama aktivnima u području solidarnosti koje žele uključiti mlade u svoje aktivnosti. Time se istodobno odgovara na društvene izazove te se jačaju zajednice, uz poseban naglasak na promicanje socijalne uključenosti.

Mladi Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru su osmislili projekt ”Ready, steady, go!” – ”Priprema, pozor, kreni!“ . Projekt se odnosi na skretanje pozornosti sudionika našeg društva na važnost pripreme za izvanredne situacije, te pravilnom postupanju prije, za vrijeme i nakon s ciljem smanjenja negativnih posljedica. Pozivamo i sve mlade koji se žele uključiti u provođenje projekta da se jave u GDCK Biograd na Moru (Trg hrvatskih velikana 27, Biograd na Moru) ili putem facebook stranice – GDCK Biograd na Moru. Mladi kroz ovakve projekte imaju priliku pružiti potporu u postupku učenja te utvrđivanju i dokumentiranju ishoda učenja putem EU alata za vrednovanje kao što je Youthpass – instrument za vrednovanje i priznavanje u programu „Mladi na djelu“.

Youthpass je zasnovan na okviru ključnih kompetencija koji označava značajan napredak prema sveobuhvatnijem priznavanju ishoda učenja u području mladih na europskoj razini. Europska komisija uz zemlje članice EU-a i mjerodavne dionike razvija širi pristup koji prelazi program Mladi na djelu, te uključuje razne oblike učenja u području mladih od lokalne do europske razine. Jedan od preduvjeta toga rada bit će temeljni opis doprinosa područja mladih stjecanju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Projekt „Priprema, pozor, kreni!“ sufinancira Agencija za mobilnost i programe Europske unije u iznosu od 6.888 EUR, a prijavljen je u okviru Europskih snaga solidarnosti kao Projekt solidarnosti. Trajanje projekta je 12 mjeseci.