Međunarodna federacija

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (Međunarodna federacija), sastavnica je Pokreta i međunarodni je savez nacionalnih društava priznatih od Međunarodnog odbora Crvenog križa.
Međunarodna federacija utemeljena je 1919. godine pod imenom “Liga društava Crvenog križa” i to je ime nosila do 1991. godine. Sjedište Međunarodne federacije je u Ženevi.
Međunarodna federacija temeljem svog Ustava ima tri tijela: Glavnu skupštinu, Izvršni odbor, Financijsko povjerenstvo i tri pojedinačne funkcije – predsjednika, potpredsjednike i glavnog tajnika.
Misija Međunarodne federacije je poboljšati život ugroženih mobilizacijom snage humanosti. Rad Međunarodne federacije usmjeren je na četiri osnovna područja djelovanja:
• promocija temeljnih načela Pokreta i humanitarnih vrijednosti;
• odgovor na katastrofe;
• priprema za djelovanje u katastrofama te
• pomoć u zaštiti zdravlja i socijalnoj skrbi.