Donirajte

– uplatom na račun pomažete programe Gradskog Društva Crvenog križa Biograd na Moru – IBAN: HR1124020061100845652
– pozivom na donacijski broj 060 90 11 (cijena 6,25 kuna po pozivu; PDV uključen)

Donatorski telefon je aktiviran 24 sata dnevno i putem njega građani mogu donirati novčana sredstva za programe Crvenog križa na nacionalnoj razini. Prema potrebi telefon se aktivira za apele i akcije pomoći stradalima u elementarnim i drugim nepogodama i nesrećama u zemlji i svijetu.

Zakonom o porezu na dobit propisano je da se u rashode poreznog razdoblja priznaju i darovanja u naravi ili novcu doznačeni na žiro-račun u humanitarne svrhe. Porezno priznatim rashodom smatraju se sva davanja u novcu ili naravi do visine 2% od ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

– kasice Hrvatskog Crvenog križa

kasica

Kasice Gradskog društva Crvenog Križa Biograd na Moru nalaze se u poslovnicama partnera Hrvatskog Crvenog križa, a to su: FINA u Biogradu na Moru, OTP Banka u Biogradu na Moru, Komunalac d.o.o. u Biogradu na Moru, Partner Banka d.d. u Pakoštanima, Gradska knjižnica Biograd na Moru, poslovnice Hrvatske pošte (Biograd na Moru, Tkon, Sv. FIlip i Jakov i Pakoštane) te Bure Centar.

Prikupljena sredstva koriste se za potporu socijalnih programa Hrvatskog Crvenog križa.