Veseli koraci 60+ društva

Projekt Gradskog društva Crvenog križa odobren od Ministarstva socijalne politike i mladih

Projekt je usmjeren unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Opći cilj projekta je kroz organizirane svakodnevne aktivnosti i druženja koje su prilagođene interesima i potrebama osobama treće životne dobi na području otoka Pašmana te ostalim područjima djelovanja GDCK BnM doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti, osamljenosti, osjećaja manje vrijednosti te poboljšanju opće zdravstvene slike korisnika kroz pružanje usluga na područjima na kojima nisu dostupne u svrhu doprinosa općem cilju poziva odnosno doprinos sprječavanju institucionalizacije kroz osiguranje aktivnosti kojima osiguravamo uključivanje osoba treće životne dobi u svakodnevni život zajednice.

Provedbom projekta doprinosimo provedbi aktivnosti 3. Poticanje postojećih i novih pružatelja usluga za pružanje izvaninstitucijskih usluga za starije osobe Mjere 3.1. Unapređivanje pružanja izvaninstitucijskih usluga za starije osobe Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. dok kroz osmišljene aktivnosti projekta pridonosimo provedbi Strateškog plana Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje 2014.-2016. kroz ostvarenje razvoja usluga i uključenja starijih osoba definirano kao posebni cilj 2.6. Razvoj usluga koje pridonose uključivanju starijih osoba, beskućnika i azilanata u život zajednice kroz način ostvarenja 2.6.1. Unapređivanje pružanja izvaninstitucijskih usluga za starije osobe, beskućnike, žrtve obiteljskog nasilja, ovisnike i azilante čime pridonosimo ostvarenju Općeg cilja 2. Strateškog plana, odnosno unapređujemo proces uključivanja korisničkih skupina u život zajednice.

Projekt doprinosi poboljšanju kvalitete života starijih osoba kroz organizirane dnevne aktivnosti pa time ne samo da doprinosi provedbi strateških aktivnosti u sklopu mjere iz Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. i ostvarenje općeg cilja definiranog u Strateškom planu Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje 2014.-2016. već i doprinosi razvoju Strateškog cilja 4., Mjere 4.2.2. Poboljšanje razine kvalitete zdravstvenih, socijalnih i društvenih usluga iz Razvojne strategije Zadarske županije.
Provedbom osmišljenih sportsko-rekreativnih, kreativnih, savjetodavnim, kulturno-zabavnim, razmjenom informacija i druženjem te kombinacijama navedenih aktivnosti osiguravamo unaprjeđenje kvalitete života u starijoj dobi te kroz sve aktivnosti poštujemo načela Ujedinjenih naroda koja su navedena u njihovoj Rezoluciji 46/91 i uključena su u naš nacionalni program. Vođeni načelima UN-a aktivnostima osiguravamo neovisnost, društveno sudjelovanje, skrb, dostojanstvo i samoispunjenje kroz cjeloviti razvitak njihovih potencijala.

Pravo je vrijeme da se počnemo ponašati u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o socijalnoj skrbi te Obiteljskom zakonu i uskladimo svoje ponašanje i rad sa osobama treće životne dobi kao osobama koje su prepoznate kao dobna skupina koja zahtjeva posebnu skrb.
Projekt Veseli koraci 60+ društva pruža apsolutno potrebne izvaninstitucijske oblike pomoći koji osiguravaju veću kvalitetu života i razvijanje različitih oblika socijalnih usluga na manje dostupnim i izoliranim prostorima koje pridonose uključivanju starijih osoba u život zajednice.

Projekt Veseli koraci 60+ društva osmišljen je na temelju istraživanja i prilagođen je načinu i potrebama života starijih osoba u zajednici. Kroz rad i komunikaciju sa ljudima na području djelovanja GDCK BnM zaključili smo kako je osnovni problem ne postojanje programa prilagođenih potrebama osoba treće životne dobi te kako nemaju mogućnost ostvarenja određenih životnih potreba u zajednici u kojoj žive. U želji da doprinesemo poboljšanju kvalitete načina života osoba treće životne dobi u našoj zajednici izabrali smo uzročnike za koje smatramo da možemo djelovati kroz razne programe te nastavili istraživanje. Istraživanje nas je dovelo do toga da bi se oni jednostavno željeli družiti sa svojim vršnjacima, a ako bismo to druženje podigli na još korisniju razinu kroz druženje želimo djelovati i na poboljšanje njihove zdravstvene slike.
Projekt svojim aktivnostima obuhvaća sljedeće ciljane skupine sukladno aktivnostima koje provodi 1 nezaposlenu osobu mlađu od 30 godina koju ćemo zaposliti kao voditelja/izvoditelja projekta, min. 150 osoba starijih od 60 godina koje ćemo uključiti u različite aktivnosti projekta, dio tih korisnika spada u kategoriju socijalno-izoliranog stanovništvo zbog slabijeg imovinskog statusa te dio korisnika pripada samačkim staračkim domaćinstvima dok je dio korisnika sa izoliranog područja odnosno otoka Pašmana.

Opći cilj projekta je kroz organizirane svakodnevne aktivnosti i druženja koje su prilagođene interesima i potrebama osobama treće životne dobi na području otoka Pašmana te ostalim područjima djelovanja GDCK BnM doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti, osamljenosti, osjećaja manje vrijednosti te poboljšanju opće zdravstvene slike korisnika kroz pružanje usluga na područjima na kojima nisu dostupne u svrhu doprinosa općem cilju poziva odnosno doprinos sprječavanju institucionalizacije kroz osiguranje aktivnosti kojima osiguravamo uključivanje osoba treće životne dobi u svakodnevni život zajednice.

Projektni tim čine voditeljica/izvoditeljica projekta koja je zadužena za pravilnu provedbu i praćenje projekta te izvođenje i praćenje aktivnosti projekta. U timu sudjeluje troje volontera odnosno volonterka koja je zadužena za provedbu kulturno zabavnih aktivnosti odnosno književnog popodneva dok nam druge dvije volonterke pomažu u provedbi aktivnosti kreativnih radionica čime osiguravamo i prenošenje znanja i vještina korisnika s mlađim generacijama kao što je navedeno u Rezoluciji 46/91 Ujedinjenih naroda. U provedbu projekta uključena je i ravnateljica GDCK BnM te partneri.

Kroz svakodnevne osmišljene aktivnosti korisnicima želimo osigurati izvanistitucionalnu uslugu pružanja podrške i pomoći na području djelovanja GDCK Biograd na Moru u koje spada i otok Pašmanu te djelovati na poboljšanje općeg psihičkog i fizičkog stanja zdravlja osoba starijih od 60 godina kako bismo ih uključili u život zajednice i smanjili socijalnu isključenost i usamljenost, a sve u svrhu djelovanja na opći cilj poziva.

Cilj nam je osvijestiti što veći broj ljudi u zajednici i djelovati na poticanje promjena životnih navika u svrhu uključenja osoba treće životne dobi u svakodnevicu zajednice te poboljšati mobilnost korisnika i smanjiti osjećaj osamljenosti i socijalne isključenosti.
Stoga poticanjem i aktiviranjem zajednice na promjene životnih navika kroz povećanje tjelesne aktivnosti i različita druženja kroz kreativne, kulturno-zabavne i savjetodavne aktivnosti djelujemo i na opće zdravstveno stanje članova zajednice u kojoj živimo te stvaramo zdravu i sretnu životnu okolinu.

Projekt se odvija u partnerstvu sa udrugom Matice umirovljenika Biograd na Moru. Povezivanje Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru i Udruge matice umirovljenika Biograd na Moru rezultat je kontinuirane suradnje dviju udruga kroz dugi niz godina. Kroz svakodnevnu međusobnu komunikaciju i rad sa osobama treće životne dobi osvijestili smo problematiku koja tišti starije osobe na području djelovanja obiju udruga te pokrenuli partnerstvo kroz projekt Veseli koraci 60+ društva u svrhu umrežavanja osoba treće životne dobi, poboljšanja kvalitete njihovog života i uključenja u život zajednice kroz organizirane, različite i prilagođene aktivnosti.

Uloga Udruge matice umirovljenika Biograd na Moru u projektu Veseli koraci 60+ društva je informiranje i kontaktiranje te uključivanje svojih članova ali i svih ostalih zainteresiranih građana starijih o 60 godina u aktivnosti projekta. Partnerstvo nam također osigurava svakodnevni kontakt sa korisnicima i saznanje o njihovim željama i potrebama te osmišljavanje novih aktivnosti i projekata u svrhu podizanja kvalitete života osobama treće životne dobi u zajednici.