UČLANI SE

Članstvo u Gradskom društvu Crvenog križa Biograd na Moru je dobrovoljno, a član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članovi mogu biti:

• aktivni članovi,
• dobrovoljni davatelji krvi,
• mladi članovi,
• potporni (pomažući),
• počasni članovi.

Aktivni članovi su punoljetne poslovno sposobne osobe koje su spremne sudjelovati u radu društava Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu. Članarina za aktivnog člana iznosi 6 EUR (godišnja članarina).

Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.

Mladi članovi Hrvatskog Crvenog križa su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti koji su spremni sudjelovati u radu društava Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu. Članarina za mladog člana iznosi 2 EUR (godišnja članarina). Članarinu možete platiti uplatom na račun Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru IBAN:HR1124020061100845652, u poziv na broj upišite svoj OIB, a na mjesto PLATITELJ svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa).

Potporni (pomažući) članovi Hrvatskog Crvenog križa su fizičke i pravne osobe koje pomažu Hrvatskom Crvenom križu ili njegovim društvima u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).

Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju Hrvatskoga Crvenog križa i Republike Hrvatske.

Za sve dodate informacije možete nam se obraditi putem telefona 023 383 761 ili putem e-maila crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr.

HCK pristupnica u članstvo

Popis subjekata – Program pogodnosti za članove HCK