22. svibnja održana je Vježba operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite “Evakuacija turista iz Kampa park Soline” Biograd na Moru 2019.

Tema vježbe je bila evakuacija, spašavanje, pružanje pomoći i zbrinjavanje unesrećenih u slučaju požara. Vježba je bila terenskog karaktera sa elementima prikazivanja pojedinih aktivnosti operativnih snaga CZ. Prema scenariju vježbe je u ranim jutarnjim satima olujno nevrijeme zahvatilo područje grada Biograda na Moru. Najveći udarni val zahvatio je Kamp park Soline u kojem je olujno nevrijeme porušilo drveće, prevrnulo kamp-kućice i šatore te prouzročilo požar u restoranu u kojem ima troje ozlijeđenih. Turisti su ugroženi te je potrebna njihova evakuacija.
Opći cilj vježbe je bio uvježbavanje, provjeravanje i podizanje opće razine spremnosti operativnih snaga i sudionika CZ.

Posebni su ciljevi bili:

• koordinacija rada između Stožera civilne zaštite Grada Biograda na Moru i koordinatora na lokaciji sa operativnim snagama i sudionika civilne zaštite na terenu
• koordinacija rada između 112 i žurnih službi
• provjera sustava pozivanja

Ciljevi terenskog dijela su bili:

• provjeriti spremnosti svih sudionika u zaštiti i spašavanju u akciji evakuacije, spašavanja, gašenja požara, osiguranje kontrole kretanja unutar ugroženog prostora, pružanje hitne medicinske poći, pružanje psihološke pomoći, evidencije i zbrinjavanja unesrećenih
• uvježbavanje i podizanje osposobljenosti
• provjera koordinacije svih sudionika u sustavu civilne zaštite
• podizanje razine informiranosti turista i građana o aktivnostima i postupcima u slučaju nesreće

Sudionici vježbe su bili:

• Grad Biograd na Moru – stožer civilne zaštite
• Ilirija d.d. Biograd na Moru – Kamp park Soline Biograd
• JVP – Grada Biograda na Moru
• MUP RH – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Split – Služba civilne zaštite Zadar
• MUP PU Zadar
• ZHM Zadarske županije
• Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru

GDCK Biograd na Moru je u terenskom dijelu vježbe koordiniralo u suradnji s CZ i djelatnicima Kampa evakuaciju turista, bilo je zaduženo za pružanje prve pomoći ozlijeđenim, pružanje psihološke pomoći, osiguranje potrebne opreme (kreveti, podlošci, deke, hrana, piće), osiguranje tima Službe traženja, podizanje prihvatnog centra za evakuirane te popis evakuiranih.
Nastavno na ukupnu provedbu vježbe možemo reći da je vježba provedena planirano i bez većih nedostataka ali zaključujemo kako nam uvelike nedostaje opreme po pitanju svih službi kako zaštitne tako i specijalističke.

Uz djelatnike i volontere GDCK Biograd na Moru u provedbi vježbe sudjelovali su voditelj Interventnog tima DCK Zadarske županije sa timom za podizanje šatora Interventnog tima DCK Zadarske županije. Ovim putem želimo se zahvaliti GDCK Pag, Vodice i Knin na pruženoj podršci i sudjelovanju u provedbi vježbe. Veliko hvala ravnatelju i učenicima SŠ Biograd na Moru koji su volontirali kao markiranti.

Do sljedeće vježbe Vaše GDCK Biograd na Moru.