CRVENI KRIŽ U PLAVOM OKVIRU

U biogradskoj Gradskoj vijećnici u četvrtak 15. ožujka održan je sastanak u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa i Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru gdje se okupilo 20-ak ravnatelja i djelatnika društava Crvenog križa Hrvatske. Cilj okupljanja bila je realizacija ekološkog projekta koji će se pod nazivom ” Crveni križ u plavom okviru” provoditi drugu godinu za redom. Ovogodišnji projekt provoditi će se na području društava od 15.4-15.10.2018. godine.
U ime Hrvatskog Crvenog križa sve nazočne pozdravila je koordinatorica projekta Tanja Marinković, a u ime domaćina ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Franka Troskot. Cilj projekta je razviti pozitivne navike očuvanja okoliša i postupanja s otpadom. Uz aktivnosti fizičkog čišćenja podmorja tu je i priprema i provedba ekoloških radionica s ciljem podizanja razine svijesti lokalne zajednice o očuvanju i ekološkoj zaštiti priobalja te da okoliš treba održavati čistim ne samo tokom turističke sezone, već cijele godine.
Programom su obuhvaćena samo obalna gradska društva dok Hrvatski Crveni križ koordinira i financira aktivnosti projekta. Sve to s namjerom da se potakne građane, a posebice djecu i mlade na brigu o zdravlju i sigurnosti kroz odgovorno ponašanje i brigu o okolišu.
EVALUACIJA PROVEDBE AKTIVNOSTI NA TERENU 2017. GODINE
U aktivnostima projekta “Crveni križ u plavom okviru” sudjelovale su Istarska, Primorsko goranska, Zadarska, Splitsko dalmatinska i Dubrovačko neretvanska županija te sljedeća društva Crvenog križa: DCK Pazin, DCK Pula, DCK Labin, DCK Krk, DCK Rab, DCK Lošinj, DCK Zadar, DCK Biograd na Moru, DCK Makarska, DCK Brač, DCK Split, DCK Korčula, DCK Dubrovnik, DCK Ploče, DCK Hvar i DCK Trogir. Aktivnosti su bile usmjerene na podmorje, priobalje i provedbu edukacija.

Provedba projekta je bila na području 5 županija i 16 društava Crvenog križa. Prikupljeno je ukupno 40052 kg otpada te je u provedenim aktivnostima sudjelovalo 2003 sudionika.

Vaše Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru