DV „GARDELIN“ PAKOŠTANE DOBIO OZNAKU „SIGURAN VRTIĆ“

Sudjelovanjem u programu “Sigurnije škole i vrtići”, dječji vrtić “Gardelin” Pakoštane postao je ponosni vlasnik oznake „Naš vrtić je siguran!“, za pedagošku godinu 2022./2023.

„Sigurnije škole i vrtići“ je naziv programa i edukativne platforme koji imaju za cilj poboljšati znanja i ojačati kompetencije djece i odgojitelja za teme povezane sa sigurnošću u vrtiću kao i pripremiti djecu i odrasle za izvanredne situacije, pružanje prve pomoći i psihosocijalnu podršku.

GDCK Biograd na Moru je u DV „Gardelin“ Pakoštane od studenog 2022. godine održalo 23 radionice koje su se provodile po programima „Sigurnije škole i vrtići“ te „Odgoj za humanost od malih nogu“, a u planu je i nastavak održavanja radionica.