Edukacija članova Gradskoj interventnog tima GDCK Biograd na Moru

Ovaj vikend članovi Gradskog interventnog tima GDCK Biograd na Moru sudjelovali su na Osnovnoj edukaciji za članove interventnih timova Hrvatskog Crvenog križa u Vodicama.

Na edukaciji osim GDCK Biograd na Moru, sudjelovali su i članovi GDCK Vodice, GDCK Knin, GDCK Šibenik.

Članovi interventnih timova osim obnove znanja iz prve pomoći prošli su edukaciju o organizaciji smještaja u kriznim situacijama, komunikaciji, službi traženja, psihosocijalnoj pomoći, organizaciju pitke vode, promicanje sanitarnih uvjeta i promicanje higijene te prihvat, skladištenje i distribuciju humanitarne pomoći.

Edukacija je organizirana u suradnji Hrvatskog Crvenog križa i Gradskog društva Crvenog križa Vodice. Osim predavača iz Hrvatskog Crvenog križa, edukaciju iz Službe traženja provodile su ravnateljica GDCK Biograd na Moru, Franka Troskot, ravanteljica GDCK Vodice, Marijana Biluš i djelatnica GDCK Knin Kata Juko.

Kroz ove edukacije GDCK Biograd na Moru osposobljava svoj interventni tim za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama. Osim teoretskog dijela edukacije, naši članovi sudjelovati će i na terenskoj vježbi gdje će primijeniti svoja znanja koja su stekla na prvom dijelu edukacije.

Ukoliko se želite priključiti Gradskom interventnom timu GDCK Biograd na Moru, slobodno nas kontaktirajte na 023/383-761.