EDUKACIJA ZA KOORDINATORA VOLONTERA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Edukacija za koordinatore volontera održana je u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa u Zagrebu, u trajanju od dva dana (03. i 04. svibnja 2022.).

Cilj edukacije bio je razviti i osnažiti vještine uključivanja, educiranja, praćenja, evaluacije te vrednovanja i nagrađivanja volonterskog rada. Sudionici su stekli brojna znanja koja će pridonijeti razvoju volonterskih programa u društvima.

Na edukaciji je sudjelovao i novi koordinator volontera GDCK Biograd na Moru.