Lista tečaja za osposobljavanje spasilaca za 2018 godinu

“Za sve detalje vezane za osposobljavanje spasilaca za 2018. godinu možete kontaktirati Vaše najbliže društvo Crvenog križa.”

Lista tečajeva