MEĐUNARODNI DAN HUMANITARNOG PRAVA 12. KOLOVOZA

12. kolovoza 2022. obilježava se 73. godišnjica Ženevskih konvencija.

Ženevske konvencije sastoje se od četiri sporazuma, koji su potpisani u Ženevi, (Švicarska), koji su postali osnova za međunarodni zakon za humanitarna pitanja. Konvencija se uglavnom odnosi na postupak prema neborbenom osoblju i ratnim zarobljenicima, te na ograničenja koja su postavljena međunarodnim humanitarnim pravom, štiteći nenaoružano stanovništvo i civilne strukture, posebno bolnice, škole, vjerska mjesta i izbjegličke kampove.

Prva ženevska konvencija

– štiti ranjene i bolesne vojnike i osoblje koje ih njeguje, zgrade u kojima su smješteni i opremu koja se koristi za njihove potrebe.

Druga ženevska konvencija

– proširuje zaštitu na mornare brodolomce i uređuje uvjete pod kojima im se može pružiti pomoć.

Treća ženevska konvencija

– štiti pripadnike oružanih snaga koji su zarobljeni, sadrži pravila o postupanju prema njima i ustanovljuje prava i obaveze sile u čijoj su vlasti

Četvrta ženevska konvencija

– uređuje pravila o zaštiti civilnog stanovništva, posebno o postupanju prema civilima na okupiranom području, prema onima lišenima slobode, te okupaciji općenito.