Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju

Na prijedlog UN-a, od 2005., 4. travnja obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju.

Svi dionici hrvatskog protuminskog sustava, od tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave, civilnog društva i privatnog sektora, u suradnji s kontekstualnim međunarodnim institucijama, kontinuirano i sinergijski djeluju na ublažavanju posljedica minske opasnosti u Republici Hrvatskoj, a posebice na osiguravanju i osnaživanju svih oblika kapaciteta za razminiranje, pomoći minskim žrtvama, edukaciji o minskoj opasnosti te svim ostalim akcijama utvrđenih smjernicama relevantnih nacionalnih i međunarodnih propisa, ugovora i protokola.

Od prosinca 2021., na području djelovanja GDCK Biograd na Moru, ali i ostatku Zadarske županije, je završeno razminiravanje, te je zadarska županija službeno bez mina.