NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru Ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Biograd na Moru za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „POZOVI I GDCK BNM TE VOZI II“ – Vozač (m/ž)

1.      Broj traženih radnika: 1 osoba
2.      Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je 22 mjeseca sklapanjem ugovora o radu.
3.      Vrijeme početka i trajanja rada: od 1. ožujka 2023. godine – 31.prosinca 2024. godine
4.      Radno vrijeme: puno radno vrijeme
5.      Radno iskustvo: nije uvjet
6.      Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru odnosno području grada Biograda na Moru te općina Pakoštane i  Sv.Filip i Jakov
7.      Opis poslova:

– prijevoz korisnika do liječnika, banke, i slično,
– koordinacija rasporeda vožnji.

8. Predviđena plaća:  cca bruto +16,5% = 881€
9. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete

–   punoljetnost,
– korištenje standardnog hrvatskog jezika u govoru i pismu,
– osnovno-školsko obrazovanje, najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

10.      Način prijave i dokumentacija:

– molba za posao,
– motivacijsko pismo,
–  životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona i/ili mobitela),
–  presliku osobne iskaznice,
– presliku vozačke dozvole B kategorije,
–  presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podatci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.)),
– Dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave Natječaja),

NAPOMENE:

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku. Osobe koje se prijavljuju na Natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu najkasnije u roku od 8 (osam) radnih dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru, a najkasnije do 10. veljače 2023. godine do 23:59:59 sati.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj kuverti isključivo putem elektroničke pošte ili fizičkim dolaskom  u ured GDCK Biograd na Moru, s naznakom:

Za natječaj u sklopu projekta
„Pozovi i GDCK BNM te vozi II“

na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
Trg hrvatskih velikana 27
23210 Biograd na Moru

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

U slučaju velikog broja prijava organizirati će se testiranje o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti putem e-pošte: crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr.

*Kandidat će prilikom obavljanja radnih aktivnosti upravljati kombi vozilom B kategorije.