NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru Ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Biograd na Moru za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „POZOVI I GDCK BNM TE VOZI“ – Vozač.

1. Broj traženih radnika: 1 osoba
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je 7 mjeseci sklapanjem ugovora o radu, uz mogućnost produljenja.
3. Vrijeme početka i trajanja rada: od 1. lipnja 2021. godine – 31.12.2021. godine
4. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
5. Radno iskustvo: nije uvjet
6. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru odnosno području grada Biograda na Moru te općina Pakoštane, Sv.Filip i Jakov, Tkon i Pašman.
7. Opis poslova:
– prijevoz korisnika do liječnika, banke, i slično,
– koordinacija rasporeda vožnji.
8. Predviđena plaća: cca neto 3.900,00 kn
9. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete
– punoljetnost,
– poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu,
– osnovno-školsko obrazovanje, najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.
10. Način prijave i dokumentacija:
– molba,
– životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona i/ili mobitela),
– presliku osobne iskaznice,
– presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podatci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.)),
– Dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– Uvjerenje da se protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave Natječaja),

NAPOMENE:
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku. Osobe koje se prijavljuju na Natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru, a najkasnije do 21. svibnja 2021. godine.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj kuverti isključivo fizičkim dolaskom u ured GDCK Biograd na Moru ili putem e-pošte, s naznakom:
Za natječaj u sklopu projekta
“Pozovi i GDCK BNM te vozi”
na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
Trg hrvatskih velikana 27
23210 Biograd na Moru

S kandidatima koje ispunjavaju formalne uvjete (tj. koji su se pravovremeno prijavili i čije su prijave potpune) obavit će se intervju, a u slučaju velikog broja prijava prethodno će se organizirati pismeno testiranje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.
Ako kandidatne pristupi testiranju, smatrati će se da je povukla prijavu na Natječaj.
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja.
Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti pozivom na broj 023/383-761 ili putem e-pošte: crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr.

Ravnateljica
Franka Troskot