Natjecanja mladih

Svrha rada s mladima je razvijanje osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima. Jedna je od zadaća uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i programe Crvenog križa kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih znanja i vještina, izgradnja društvenih mreža i odnosa kao i njihova priprema za ulazak u svijet odraslih kao ravnopravni pojedinci. Polazište za rad s mladima su sedam temeljnih načela Pokreta Crvenog križa koja mogu poslužiti kao podloga za razvoj zdrave i cjelovite osobnosti. Brojni primjeri dokazuju da su mladi naša najjača pokretačka snaga stoga se radu s mladima pridaje posebna pažnja i trud.

Unutar priprema za natjecanje mladih i podmlatka u Prvoj pomoći djeca se pripremaju i kroz učenje Humanih vrednota unutar kojih su obrađene teme o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Povijesti i djelatnostima Hrvatskog Crvenog križa, Međunarodnom humanitarnom pravu, Ženevskim konvencijama te Ljudskim pravima i Pravima djeteta.

Ekipe se formiraju unutar škola koje imaju osposobljene mentore za Prvu pomoć te se pripremaju za natjecanje zajedno sa djelatnicima i volonterima Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru.

Svi zainteresirani mogu se obratiti profesorima u školi ili direktno u Gradsko društvo za više informacija.