Odbor mladih HCK

Djelatnica GDCK Biograd na Moru sudjelovala je na poziv Hrvatskog Crvenog križa na sastanku Odbora mladih HCK kako bi predstavila, educirala i pomogla oko pripreme Strategije uključivanja mladih alata za samoprocjenu. Alat (YES S.A) izdala je Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca a namijenjen je za pomoć Nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao i svim njihovim ustrojstvenim oblicima prilikom izrade plana i strategija za mlade.
Iznimno smo ponosni što možemo biti dio implementacije Strategije uključivanja mladih alata za samoprocjenu na nacionalnoj razini.