POSUDIONICA MEDICINSKIH I ORTOPEDSKIH POMAGALA

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BIOGRAD NA MORU UKLJUČENO JE U PROVEDBU HUMANITARNOG PROJEKTA „POSUDIONICA MEDICINSKIH I ORTOPEDSKIH POMAGALA“ , KOJI JE POKRENUT OD STRANE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA.

Zbog kojih razloga osobe s invaliditetom ne uspijevaju doći do potrebnih pomagala?

• ne ostvaruju pravo na pomagalo u sustavu zdravstvene zaštite
• ostvaruju pravo, ali su primorani čekati dulje vrijeme na pomagalo pa ga nemaju kad im je najpotrebnije
• zbog teške materijalne situacije pomagalo ne mogu kupiti sami niti imaju sredstva za posudbu u privatnim ustanovama

U Hrvatskoj živi više od pola milijuna osoba s invaliditetom, a 760 tisuća osoba ima poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti o kojima zdrave osobe ni ne razmišljaju. Unatoč tomu što je RH kao članica UN-a i Vijeća Europe te kao potpisnica svih ključnih konvencija preuzela obvezu zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom, tisuće osoba s invaliditetom svakodnevno doživljava društvenu nejednakost.

Društva Crvenoga križa diljem Hrvatske bilježe stalan rast broja osoba s invaliditetom kojima je potrebno besplatno posuđivanje medicinskih i ortopedskih pomagala kako bi oni i njihove obitelji mogli normalno živjeti. Upravo zbog toga, Hrvatski Crveni križ zajedno sa svojim društvima pokrenuo je humanitarni projekt „Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala HCK“.

Kako možete pomoći?

Svi građani koji kod kuće imaju pomagala, a više im nisu potrebna, mogu ih donirati te time pomoći sugrađanima kojima je pomoć potrebna u prostorije GDCK Biograd na Moru, prije dolaska možete nas kontaktirati na telefon 023 383 761 da provjerite dali smo na terenu ili u uredu.

Uplatite željeni novčani iznos na žiro račun HCK Biograd n/M– IBAN: HR 4223300031100039766, poziv na broj 99.
Uplaćena sredstva biti će korištena za nabavu novih pomagala i servis postojećih.
Sve zainteresirane tvrtke mogu se javiti na e-mail: crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr.

Gdje posuditi i vratiti pomagalo?

Građani mogu posuditi pomagalo u GDCK Biograd na Moru. Kada ozdrave i pomagalo im više ne treba, vraćaju ga u GDCK Biograd na Moru u kojemu su ga i posudili. Na taj način pomagalo postaje dostupno i drugoj osobi u potrebi.

Je li posuđivanje besplatno?

Posuđivanje pomagala u društvima Crvenoga križa je besplatno. Za sve koji žele mogu donirati sredstva koja će biti utrošena na kupnju novih pomagala i servis postojećih u skladu sa svojim mogućnostima ali nije nužno ni obavezno.
Koja pomagala možete posuditi?

• Štap
• Štake
• Invalidska kolica
• Medicinski krevet
• Toaletnu stolicu

Napomena: Posudba ovisi o raspoloživosti pomagala i upravo zato što su potrebe građana povećane, Hrvatski Crveni križ pokrenuo je humanitarni projekt s namjerom da se prikupi što veći broj pomagala kako bi ljudi mogli doći do njih u što kraćem roku.

Na koji vremenski rok se pomagala posuđuju?

Pomagala se posuđuju na dulje vremensko razdoblje kada je riječ o trajno nepokretnim bolesnicima poput oboljelih od kroničnih bolesti, palijativnih bolesnika te osoba treće životne dobi koje se više ne mogu samostalno kretati. Na kraće vremensko razdoblje pomagala se posuđuju osobama kada se oporavljaju od operativnih zahvata, lomova ekstremiteta te kod naglog oboljenja (primjerice, moždani udar).

Imate li dodatnih pitanja o Posudionici medicinskih i ortopedskih pomagala Hrvatskog Crvenog križa Biograd na moru, kontaktirajte nas na mail: crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr.

POSUDIONICA letak