PREDAVANJA I RADIONICE U OŠ BIOGRAD

Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru u suradnji sa OŠ Biograd od 2016. godine provodi jednom mjesečno predavanja i radionice sa učenicima od 1. do 4. razreda. Radionice i predavanja provode se i u područnim školama u Tkonu i Raštanima.

Radionicama i predavanjima želimo razviti solidarnost i upoznati djecu i mlade sa djelatnostima i radom Gradskog društva te ih potaknuti na uključenje u sam rad Društva i sudjelovanje u raznim aktivnostima Društva koje su primjerene njihovom uzrastu.

Neke od obrađenih tema su: upoznavanje sa Crvenim križem, Prava djece, Humane vrednote, Kodeks sigurnosti na vodi, Načela Pokreta, radionice na temu zaštite zdravlja i prevencije ozljeda, Prva pomoć i mnoge druge teme u skladu sa načelima i radom Društva.

Veselimo se novim radionicama.