Projekt Gradskog društva Crvenog križa odobren od Ministarstva socijalne politike i mladih Veseli koraci 60+ društva završio s provedbom

dsc_0222

Šestomjesečni projekt usmjeren unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici završio s provedbom.

Provedbom sportsko-rekreativnih aktivnosti, kreativnih radionica, kulturno-zabavnih aktivnosti te aktivnostima razmjene informacija i druženja doprinijeli smo ostvarenju općeg cilja projekta sukladno prijedlogu koji je bio da kroz organizirane svakodnevne aktivnosti i druženja koje su prilagođene interesima i potrebama osobama treće životne dobi na području otoka Pašmana te ostalim područjima djelovanja GDCK BnM doprinesemo smanjenju socijalne isključenosti, osamljenosti, osjećaja manje vrijednosti te poboljšanju opće zdravstvene slike korisnika kroz pružanje usluga na područjima na kojima nisu dostupne u svrhu doprinosa općem cilju poziva odnosno doprinos sprječavanju institucionalizacije kroz osiguranje aktivnosti kojima osiguravamo uključivanje osoba treće životne dobi u svakodnevni život zajednice kroz uključenje 150 osoba sa područja djelovanja GDCK Biograd na Moru u različite aktivnosti projekta.

Provedbom projekta također smo doprinijeli provedbi aktivnosti 3. Poticanje postojećih i novih pružatelja usluga za pružanje izvaninstitucijskih usluga za starije osobe Mjere 3.1. Unapređivanje pružanja izvaninstitucijskih usluga za starije osobe Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. dok smo kroz osmišljene aktivnosti projekta pridonijeli provedbi Strateškog plana Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje 2014.-2016. kroz ostvarenje razvoja usluga i uključenja starijih osoba definirano kao posebni cilj 2.6. Razvoj usluga koje pridonose uključivanju starijih osoba, beskućnika i azilanata u život zajednice kroz način ostvarenja 2.6.1. Unapređivanje pružanja izvaninstitucijskih usluga za starije osobe, beskućnike, žrtve obiteljskog nasilja, ovisnike i azilante čime smo pridonijeli i ostvarenju Općeg cilja 2. Strateškog plana, odnosno unapređujemo proces uključivanja korisničkih skupina u život zajednice.

Projekt je poboljšao kvalitete života 150 starijih osoba kroz organizirane dnevne aktivnosti pa time ne samo da smo doprinijeli provedbi strateških aktivnosti u sklopu mjere iz Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. i ostvarenje općeg cilja definiranog u Strateškom planu Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje 2014.-2016. već i razvoju Strateškog cilja 4., Mjere 4.2.2. Poboljšanje razine kvalitete zdravstvenih, socijalnih i društvenih usluga iz Razvojne strategije Zadarske županije.

Provedbom osmišljenih sportsko-rekreativnih, kreativnih, savjetodavnim, kulturno-zabavnim, razmjenom informacija i druženjem te kombinacijama navedenih aktivnosti osigurali smo unaprjeđenje kvalitete života u starijoj dobi te kroz sve aktivnosti poštivali smo načela Ujedinjenih naroda koja su navedena u njihovoj Rezoluciji 46/91 i uključena su u naš nacionalni program. Vođeni načelima UN-a aktivnostima osigurali smo neovisnost, društveno sudjelovanje, skrb, dostojanstvo i samoispunjenje kroz cjeloviti razvitak njihovih potencijala.

Projekt Veseli koraci 60+ društva pružio je apsolutno potrebne izvaninstitucijske oblike pomoći koji su osigurali veću kvalitetu života i razvijanje različitih oblika socijalnih usluga na manje dostupnim i izoliranim prostorima koje pridonose uključivanju starijih osoba u život zajednice.

dsc_0267

Tijekom provedbe projekta proveli smo 461 sat u radu s korisnicima, a obuhvaćeno ih je 150 kroz različite aktivnosti, pojedini su sudjelovali u više različitih aktivnosti dok su drugi sudjelovali u samo jednoj aktivnosti projekta.

Šestomjesečnom provedbom projekta pružili smo usluge:

– sportsko-rekreativnih aktivnosti kroz organizaciju nordijskog hodanja i vježbi za treću životnu dob,
– kreativnih radionica ( pletenje, heklanje, izrada slika od suhog bilja, izrada slika tehnikom rezbarenja na pergament papiru,
– kulturno-zabavnih aktivnosti kroz provedbu književnih popodneva,
– razmjene informacija i druženja kroz Zdravstveno preventivne preglede i savjetovanje ( mjerenje krvnog tlaka, težine, indeksa tjelesne mase, visine, itd.

Pruženim uslugama unaprijedili smo i poboljšali kvalitetu života korisnika.Poboljšanje kvalitete života korisnika osigurali ćemo vodeći se načelima UN-ove rezolucije 46/91. Kako bismo im osigurali njihovu neovisnost i što je moguće duži samostalni život u vlastitom domu organizacijom izvaninstitucionalnih aktivnosti čija je svrha druženje, zabava, smanjenje socijalne isključenosti ali i prevencija raznih bolesti kroz sportsko-rekreativne aktivnosti osigurali smo zdravu okolinu u kojoj žive te poboljšanje psihičkog i fizičkog zdravstvenog stanja. Ponovnim uključenjem u život zajednice i svakodnevnim druženjem postali su sastavni dio društva, sudjelovali su u tvorbi i provedbi politika koje izravno utječu na njihovo blagostanje te su podijelili svoja znanja i vještine s mlađim generacijama te su time direktno uključeni u društveno sudjelovanje zajednice u kojoj žive. Provedbom organiziranih aktivnosti posebice sportsko-rekreativnih aktivnosti utjecali smo na skrb koju smo pružili starijim osobama odnosno omogućili smo im održavanje i postizanje najbolje moguće razine tjelesnog, društvenog i emotivnog blagostanja smo djelovali na sprječavanje ili barem odgađanje početka bolesti. Kroz različite tipove projektnih aktivnosti koje smo proveli u projektu osigurali smo samoispunjenje korisnika pristupom obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim sredstvima društva u kojem korisnici živi te im pružili mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka njihovih potencijala kroz uključenje u više različitih aktivnosti tijekom provedbe projekta. Svim navedenim pružili smo korisnicima osjećaj pripadnosti zajednici u kojoj žive te smo djelovali na smanjenje socijalne isključenosti i osamljenosti korisnika, osobito korisnika na otoku koji su sami po sebi već geografski izolirani i osamljeni, kroz zajedničke aktivnosti i druženja.

Suradnja s partnerskom organizacijom ojačala je lokalnu umreženost na način da smo upoznali i povezali članove Udruge matice umirovljenika Biograd na Moru sa radom Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru ali isto tako i mnoge naše korisnike treće životne dobi smo povezali s Udrugom matice umirovljenika Biograd na Moru i time osnažili međusobne ali i vlastite kapacitete korisnika obiju Udruga.

Iznimno je bilo važno pružiti mogućnost našim korisnicima koji su osobe slabijeg imovinskog statusa i lošijeg zdravstvenog stanja sa članovima Udruge matice umirovljenika Biograd na Moru kako bismo proširili međusobnu svijest o uzajamnom pomaganju i međusobnoj podršci.

Aktivnosti koje smo pokrenuli provedbom projekta Veseli koraci 60+ društva nastavit će se kroz druge slične inicijative kako bismo osigurali kontinuitet barem pojedinih aktivnosti zadržali zainteresiranost korisnika.

Kreativne radionice se nastavljaju kroz provedbu projekta Udruge matice umirovljenika Biograd na Moru čiji smo partneri na projektu, a na kojima će se odvijati nešto drugačije aktivnosti ali važno je da nastavimo s kreativnim radom i međusobnim druženjem korisnika. Projekt je financiran sredstvima Zadarske županije.

Zadovoljstvo korisnika pruža nam podršku u daljnjem radu i osmišljavanju novih projekata te se nadamo u skorijoj budućnosti nastavku sličnih aktivnosti koje će se osigurati kroz nacionalne ili EU fondove.

Vaše Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru