Prva pomoć zaštite na radu

Osposobljavanje radnika za pružanje Prve pomoći

Prva pomoć podrazumijeva postupke s ozlijeđenim i oboljelim osobama do njihove predaje na liječenje zdravstvenoj ustanovi. Zakon o zaštiti na radu propisuje da je poslodavac dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći svim svojim radnicima. Obvezu osiguranja prve pomoći poslodavac jamči preko radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći, te osiguranjem materijala i opreme za pružanje prve pomoći.

Temeljem članka 62. Zakona o zaštiti na radu, propisano je da na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći, te još po jedan na svakih daljnjih 50 radnika.

Gradsko društvo Crvenog križa organizira osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći kroz tečaj kojeg provodi doktor specijalist medicine rada.
Ukoliko imate potrebu za organizaciju tečaja za više radnika tečaj se može organizirati u vašim ili našim prostorijama u terminu koji vama i vašim djelatnicima odgovara.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.