Radionica prve pomoći u sklopu projekta “TATE ZA 5”

Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru jučer je u sklopu projekta OŠ Vladimira Nazora u Neviđanima kroz radionicu tatama i učenicima prezentiralo postupke pružanja prve pomoći.
Početkom ove školske godine OŠ Vladimira Nazora se prijavila za sudjelovanje u projektu LORA i prošla kao predstavnica Zadarske županije.

„LORA – laboratorij održivog razvoja“ projekt je kojim se planira na inovativan način izraditi i provesti programe obrazovanja za održivi razvoj za osnovne škole i organizacije civilnog društva (OCD). Programi će se formirati i realizirati partnerstvom udruga Bioteka, BIOM i Hyla te OŠ Borovje iz Zagreba, uz pridruženu suradnju 20 osnovnih škola iz svih županija Republike Hrvatske. Projekt je započeo 1. lipnja 2019., a provodit će se do 31. ožujka 2021. godine.

Glavne smjernice za izradu obrazovnih programa čini 17 globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Svjetska komisija za okoliš i razvoj, sad već davne 1987., definirala je održivi razvoj kao razvoj koji udovoljava potrebama sadašnjice pri tom ne ugrožavajući mogućnosti budućih generacija da udovolje svojim potrebama. Danas su Ujedinjeni narodi glavno tijelo koje daje smjernice za održivi razvoj te su 2015. predstavili dokument Agenda 2030 u kojemu su predstavili 17 ciljeva koje planiraju ostvariti do 2030., a koji su potpisale sve države članice. Održivi razvoj, njegovo razumijevanje, a posebno njegova integracija u svakodnevicu, postala je toliko bitna da gotovo nema strategije, bilo državne, bilo kurikularne, koja ne uključuje njegove sastavnice. Projektom „LORA – laboratorij održivog razvoja“ planira se ubrzati proces integracije održivog razvoja u rad udruga te ponuditi resurse školama kako bi lakše i kvalitetnije uključile održivi razvoj u svoje nastavne aktivnosti.

Vodeći se tim ciljevima, osmišljen je projekt „Tate za 5“.

Naš zadatak je bio osmisliti i provesti radionicu prve pomoći za učenike i njihove tate. Puno je postupaka prve pomoći koji se trebaju proći ali zbog ograničenog trajanja radionice odlučili smo se na neke životne situacije koje nam se mogu dogoditi svakodnevno te obnovili znanja tatama i proširili znanja i vještine djece. U sklopu radionice prve pomoći ravnateljica Franka Troskot i volonterke Tihana Panđa i Ema Rašin sa prisutnima su prošle sljedeće postupke prve pomoći:

– bočni položaj – postupak postavljanja onesviještene osobe koja diše u bočni položaj ( provjera svijesti unesrećene osobe, provjera pulsa, provjera disanja unesrećene osobe, postavljanje unesrećene osobe u bočni položaj i pozivanje hitne pomoći)

– reanimacija – postupak oživljavanja unesrećene osobi ( vježba na lutki, provjera svijesti unesrećene osobe, provjera pulsa, provjera disanja unesrećene osobe te započinjanje reanimacije odnosno oživljavanja unesrećene osobe tehnikom masiranja srca i upuhivanja zraka)

– tehnike pružanja prve pomoći kod posjekotina, oderotina, razderotina te većih krvarenja (korištenje pravilnog medicinskog materijala, postupci korištenja zavoja, postavljanje sterilnih kompresa, korištenje trokutaste marame itd.).

Kako bismo imali što realniju radionicu djeci su napravljene ralistične rane sa materijalima koji se koriste u filmskoj industriji (umjetna krv) te su tate imale zadatak pružiti im prvu pomoć uz pomoć djelatnice i volontera.

Zadatak nije bio lak al su ga tate dobro odradili jer ipak su oni naši “TATE ZA 5”!

Kako nam je bilo možete pogledati u foto galeriji.