ZAVRŠETAK PROJEKTA „OD SRCA ZA SRCE JADRANA“

Projekt „Od srca za srce Jadrana“ sufinancirala je Europska Unija iz fonda Europske pomoći za najpotrebitije operativni program za hranu i/li osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Nadležno tijelo za projekt bilo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a nositelj projekta Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru. Ukupna vrijednost projekta je 1.986.453,73 HRK.

Projekt je provodio Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru, a tehničku i stručnu pomoć u provedbi projekta pružio je regionalni koordinator, agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova.

Cilj projekta je bio ublažavanje materijalne deprivacije tipa 1 (nedostatak hrane) i materijalne deprivacije tipa 2 (nedostatak osnovne materijalne pomoći) na području grada Biograda na Moru te općina Pakoštane, Sveti Filip i Jakov, Tkon, i Pašman.

Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru nabavilo je i podijelilo 2190 paketa hrane (73.100,00 kilograma), 1460 paketa higijene (23.346,00 kilograma), 30 paketa školskog pribora te 30 paketa sportske opreme. Paketi hrane i higijene bili su osmišljeni za dvije dobne skupine – odrasle i starije maloljetnike (304 korisnika), te za djecu od 0 do 15 godina (43 korisnika). Projekt je uključio i nabavu novog vozila radi brže distribucije paketa, a koje su sufinancirale općine Pakoštane, Sveti Filip i Jakov, Tkon i Pašman te grad Biograd na Moru.

Korisnicima je održano savjetovanje na temu „Higijena“ te su izrađene dvije brošure, a izrađena je i podijeljena Internacionalna socijalna kuharica.

Svim volonterima koji su poklonili svoje vrijeme, pružili pomoć u dostavi i podjeli humanitarnih paketa te olakšali situaciju ljudima u potrebi zahvaljujemo od srca!